Vážení rodiče, milé děti, vítejte na stránkách třídy 4.D


15.5.
Příští pátek, tj. 24.5., se chystáme do divadla (představení Malý princ).
Nová akce - 17.6. nás čeká beseda na téma "Školní oběd versus cola a chipsy".

13.5.
V pátek, 17.5., si napíšeme test z matematiky na obsah a obvod čtverce + obdelníku.

V pondělí, 20.5., potom na kraje ČR + Prahu ze zeměpisné vlastivědy.

Připomínám, že se ve středu fotíme a prosím také o informaci, zda budete mít zájem o Příručku první pomoci (zaplatím z peněz na pracovní sešity, které se vybíraly na konci minulého školního roku - kdo nebude mít zájem, odečtu tuhle částku z platby sešitů na další školní rok) či nikoliv.

Moc děkuji


7.5.
Vážení rodiče,

ve středu, 15.5. se fotíme. Budeme se fotit jako třída a děti se mohou vyfotit také ve skupinkách (pak je ale nutné, aby za fotku zaplatily vždy všechny děti ve skupince). Cena třídní fotky A4 je 60 Kč, třídní fotka A5 za 30 Kč, skupinové foto A6 za 25 Kč. Zaplatit je nutné v pondělí, maximálně v úterý ráno.


Dnes děti dostaly materiály ke škole v přírodě:

- prohlášení o bezinfekčnosti (uvedeno musí být datum odjezdu, případně nevyplňujte a vyplním sama) a dotazník pro zdravotníka, a seznam věcí, které by si měly děti vzít s sebou.

- děti, které mi daly vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti z loňského roku, jej dostaly dnes zpět; prosím, dopište dolů větu "Posudek je platný 2 roky" a podepište :-). Posudek s touto větou, prosím, aby děti přinesly začátkem příštího týdne.

Prohlášení o bezinfekčnosti a seznam věcí, které si vzít s sebou, umístím také do fotogalerie, pro případ, že by někdo ztratil.

V úterý, 14.5., píšeme z přírodovědy test (Ve vodě a v jejím okolí), děti vědí od minulého týdne.

Dnes jsem dětem ukazovala "Příručku první pomoci pro 4. a 5. ročník ZŠ", kterou bychom mohli využít tento měsíc a zřejmě i pro opakování příští rok. Nechám na Vás, zda byste byli pro, abychom si příručku koupili (prosím, řekněte dětem). Stojí cca 65 Kč a je velmi hezky zpracovaná, vše základní pro poskytnutí první pomoci obsahuje. V učebnicích první pomoc nemáme a odtud můžeme čerpat, nebylo by poté potřeba nic zapisovat. Dětem by knížka samozřejmě poté zůstala a věřím, že i v budoucnu by do ní mohly nahlédnout. Pokud byste souhlasili, zaplatila bych z peněz na pracovní sešity, které zbyly.

Přeji krásné volno!:-)

30.4.
Připomínám, že píšeme v pátek test z vlastivědy ("Mistr Jan Hus" až téma "Král Jiří z Poděbrad"), děti o testu vědí od minulého pátku.

Ve čtvrtek budeme mít klasickou matematiku, od pátku poté geometrii.

Prosím, zkuste promyslet, zda budou děti navštěvovat během příštího školního roku družinu


29.4.
Milí rodiče,

prosím, dohlédněte na komunikaci dětí na sociálních sítích (nyní především Whats app a Tik Tok), vyšlo najevo, že děti mezi sebou komunikují zcela nevhodným způsobem. S dětmi vše dneska proberu, ale dále není v mojí kompetenci a možnostech mimoškolní záležitosti ohlídat.


Po konzultování s vedením - zápisy je možné občasně dětem předepsat, budeme-li se učit tedy o tématu, které není v učebnicích (které nejsou závazným materiálem, my vycházíme z tematických plánů), a bude-li nutné udělat delší zápis, dětem předepíšu. Ostatní zápisy se pokusím zkrátit, ale bude potřebné si učivo poté připomenout také z učebnice. 


24.4.

Milí rodiče,

děkuji Vám za hojnou účast na třídní schůzce i konstruktivní připomínky.

Sken zápisu z třídní schůzky najdete v záložce "Zápis z TS".

 Připomínám, k ŠVP je potřeba: a) posudek o zdravotní způsobilosti 

                                                     b) kopie kartičky zdravotní pojišťovny

                                                    c) potvrzení o bezinfekčnosti (dostanete)                                                         uvádět prosím datum odjezdu

Seznam "co si vzít s sebou" také dostanete. Zavazadlo, prosím, balte společně s dětmi, ať vědí, kde co najdou. Mobilní telefony, po odsouhlasení, nechají děti doma.

Doporučené kapesné je 100 Kč + prosím přinést 100 Kč jako zálohu na vstupy.


16.4.
Vážení rodiče,


pokud dětem chybí ve školním bufetu výrobek, který by si rády kupovaly, tak v případě, že odpovídá vyhlášce, je možné jej k prodeji navrhnout. 

Ve 100 g výrobku může být maximálně: 1 g soli, 5 g tuku, 10 g cukru. Bude nutné sdělit výrobce a cenu, nejlépe přinést obal výrobku.

Prosím také, aby děti, které ještě nedodaly, přinesly okopírovanou platnou kartičku zdravotní pojišťovny a posudek od lékaře o zdravotní způsobilosti k ŠVP. Pokud máte toto potvrzení z loňska, prosím, pošlete po dětech nejdříve to, vedení zjistí, zda je ještě platné.

Za týden v úterý, 23.4., budeme psát další poznávačku z přírodovědy (první 3 listy). Děti to vědí od minulého týdne.

Ve čtvrtek, 25.4., probíhá Aerobic Cup, který začíná ve 13 hodin. Děti, které se účastní, dnes dostaly lísteček. Prosím o jeho vyplnění a Váš podpis.

Přeji Vám krásné a klidné Velikonoce :-)!


14.4.
Milí rodiče,


v úterý, 16.4., píšeme čtvrtletní práci z matematiky (určitě tam bude násobení dvojciferným činitelem, písemné dělení, nějaká slovní úloha, převody jednotek, zlomky, a z geometrie, ať si děti, prosím, zopakují rovnoběžky, trojúhelníky, střed úsečky a rovnoběžníky).

Na středu, prosím, aby si děti přinesly 2 vyfouknutá vejce - budeme zdobit.

24.4. se na Vás budu těšit, od 17.30, na třídních schůzkách :-).

26.3.

Vážení rodiče,

ve čtvrtek píšeme písemku z přírodovědy (téma "U lidského obydlí"), v pondělí poté ze zeměpisné vlastivědy na "Půdu, nerostné suroviny a průmysl v ČR". U průmyslu je důležité vědět, co které odvětví zahrnuje, a u těch významných znát města, která jsou pro daná odvětví průmyslu důležitá.

Děti dostaly Posudek o zdravotní způsobilosti ke škole v přírodě. Vím, že někteří jej máte vyřízený již z loňska (či z letošního lyžáku), nicméně se letos rozdávaly posudky k vyplnění malinko odlišné. Je-li to možné, pošlete loňské posudky po dětech, vedení zjistí, zda jsou ještě platné či nikoliv. Případně můžete, samozřejmě, nosit posudky nově vyplněné.

Děti se mohou také hlásit na Aerobic Cup, který proběhne v odpoledních hodinách koncem dubna (datum upřesním) v tělocvičně školy. V případě zájmu o účast dětí, prosím, aby přinesly 30 Kč jako startovné.

16.3.
Do záložky "Pro marody" jsem doplnila informace, co jsme během týdne dělali.
Ve čtvrtek budeme psát test z přírodovědy na "Louku", v pátek z Lucemburků, gotiky a života ve středověku z dějepisné vlastivědy.


4.3.
Milí rodiče,

podařilo se mi zjistit, jaké typy obvazů budeme v pátek potřebovat. Vždy do dvojice bude potřeba 1 obvaz elastický a 1 hydrofilní (obyčejný), stačí menší velikost. Děti se dnes domlouvaly "kdo s kým" bude ve dvojici, tedy řeknou Vám samy, který obvaz mají přinést :-). Dohodli jsme se, že bude fajn, pokud přinesou do čtvrtka. Moc děkuji!

V matematice jsme dokončili rýsování obdelníku a čtverce + výpočet obvodů (čtverce, obdelníku a trojúhelníku), napsali bychom si na to ve čtvrtek kratší test.

Od zítřejšího dne najíždíme zase na klasickou matematiku.

Přidala jsem do "zimního" alba pár fotek :-).


3.3.
V pondělí, 4.3., píšeme opravnou písemku na Vodstvo ČR, v úterý budeme psát také test z přírodovědy na ekosystém "Pole".
Tento týden nás čekají dvě hodiny prevence (první pomoc), jedna ve středu a druhá v pátek. Na praktickou hodinu bude potřeba do dvojice přinést dva obvazy, zítra upřesním které přesně.


Dopsala jsem do záložky "Pro marody" aktuální informace.


24.2.
Připomínám, že zítra píšeme písemku na Vodstvo ČR (poznat 13 řek + teorii - v sešitech máme, pokud budete potřebovat, vše je také v učebnici na straně 20 - 23).


Psali jsme každý den také pětiminutovku z matematiky (násobení dvojciferným činitelem) a dětem stále dělá problémy, jsou nepozorné, velmi časté jsou chyby v malé násobilce - prosím moc o procvičování.


11.2.
Milí rodiče a milé děti,

přeji Vám krásné prázdniny, nabírejte síly a na Vás, děti, se moc těším v pondělí, 18. 2. Doufám, že se sejdeme v plném zdraví :-).


Dále připomínám, že v pondělí, 18.2., také probíhá školní kolo recitační soutěže a v matematice budeme mít stále geometrii, tedy prosím, aby děti nosily kružítko a trojúhelník s ryskou. 

V minulém týdnu jsme psali písemku na násobení dvojciferným činitelem, řekla bych, že děti princip bez problému chápou, nicméně často se vyskytují chyby z nepozornosti nebo děti nepíší čísla správně pod sebe a tím pádem spolu sčítají nesprávné číslice - budete-li mít možnost, prosím o procvičování.

4.2.
Ve čtvrtek a pátek budeme mít geometrii - prosím o dohlédnutí, aby měly děti kružítko a trojúhelník s ryskou.

Jste také srdečně zváni na Společenský večer, který se uskuteční 22.2., lístky jsou v prodeji (1 ks za 40 Kč, škola bude také velmi ráda za jakýkoliv dárek do tomboly). Velmi děkuji!


3.2.
Ve čtvrtek, 31.1., jsme si s dětmi rozdali vysvědčení. Myslím, že vysvědčení celkově dopadlo opravdu moc hezky, bude však potřeba neusnout na vavřínech a v dalším pololetí pořádně pracovat :-).


V úterý budeme psát z přírodovědy test "sešiťák" na téma Les + poznávačku (děti ode mě dostaly prozatím papír s rostlinami a houbami).

Ve čtvrtek si napíšeme z matematiky na násobení dvojciferným činitelem, dětem násobení celkem jde, občasně se vyskytují chyby z nepozornosti či s násobilkou, je tedy potřeba procvičovat.  

27.1.

V úterý, 29.1., si děti, které nepsaly "poznávačku" na bicí nástroje, test dopíší. 

V minulém týdnu jsme si také rozdali témata k prezentaci do přírodovědy, část dětí prezentuje již v úterý, druhá část ve čtvrtek. Prezentace stačí opravdu kraťoučká, do 3 - 5 minut.


24.1.
Milí rodiče,

ve škole se opět vyskytly vši - prosím, prohlédněte děvčatům i chlapcům vlasy, moc děkuji!:-)


18.1.
Vážení rodiče,

test (měli jsme psát "sešiťák") z přírodovědy psát v úterý nebudeme, zdá se mi, že testování teď ke konci pololetí bylo až dost :-). V přírodovědě dětem vychází hezké známky, pokud má někdo pocit, že si chce známku ještě vylepšit, může si připravit na úterý referát na libovolné téma (vztahující se k přírodovědě).

Hezký víkend!

Průběžné informace:

17.1.
Milí rodiče,
blíží se nám závěr pololetí. Zítra, tedy 18.1., si někteří dopisují/opravují test z vlastivědy.
V pondělí budeme psát čtvrtletní práci z matematiky. Ve čtvrtletce bude určitě nějaké pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel do milionu. Také zaokrouhlování (včetně zaokrouhlování na desetitisíce a statisíce) a nějaká slovní úloha. Děti se nemusí bát, nebude to nic těžkého :-).

7.1.
Vážení rodiče,

ve čtvrtek, 10.1., se chystáme do Planetária. Děti platí vstupné 75 Kč. Odchod od školy je v 7,40, sraz už v 7,35 před školou. Prosím o dohlédnutí, aby s sebou děti měly jízdenky/doklady na MHD. Dále svačinku a pití.

Zítra, 8.1., budou první dvě hodiny věnovány prevenci. Téma je "Zdravé vztahy ve třídě". 

11.1. píšeme z dějepisné vlastivědy test na Přemyslovce (s dětmi jsem minulou hodinu procházela, co se mají/nemusí učit. Není toho málo, proto jsem se snažila trošku redukovat. Test bude zaměřený na základní informace/panovníky.
14.1. nás čeká také test ze zeměpisné vlastivědy - hory, pohoří, nížiny. Děti si do sešitu lepily mapu s vyznačenými pohořími. V testu děti čeká první slepá mapa.
21.1. nás čeká pololetní práce z matematiky - v zásadě se tam může objevit vše, co jsme doteď dělali, ale během víkendu upřesním, na co bude dobré se zaměřit.

22.12.
Milí rodiče,

v pátek jsme si nejdříve, během první hodiny, rozdali dárečky. Věřím, že všechny děti byly spokojené, a já bych Vám všem, alespoň touto cestou, chtěla moc poděkovat za dárečky, které mi děti přinesly. Opravdu moc děkuji, jsou nádherné :-).
Po první hodině následovala cesta na Chodov do kina. Děti byly během cesty i následně v kině bezvadné, neřešili jsme jediný problém.

Ve sbírce dobrot pro zvířátka se nám sešlo krmení pro psy, kočky i hlodavce. Hledala jsem vhodný útulek, a nebudete-li proti, rozhodla jsem se věnovat naši sbírku Domovu na konci cesty z.s. Jedná se o menší hospic pro zvířata (psy, kočky, koně i hlodavce), který se stává domovem pro nechtěná, stará či nemocná zvířata. Myslím, že útulkům ve větších městech se od lidí dostane větší pomoci, než těmto menším, a jsem si jistá, že zvířecí senioři pochoutky od nás velmi ocení :-). 

Chtěla bych Vám všem popřát krásné, klidné a pohodové Vánoce, bohatého Ježíška, do nového roku jen to nejlepší a hlavně zdraví!
Těším se na viděnou v roce 2019!


16.12.
Děti si rozlosovaly, komu ze spolužáků dají pod stromeček malý dárek (na třídní schůzce jsme se domluvili na částce 100 - 150 Kč). Prosím, aby tyto dárečky děti přinesly nejlépe ve středu, nejpozději ve čtvrtek.
Moc děkuji!

12.12.
Dneska jsme s dětmi vyráběli přáníčka k projektu Ježíškova vnoučata, která budou za školu zaslána do Českého rozhlasu. Tato přáníčka, společně s přáníčky od dalších dětí z celé republiky, budou rozdělena do jednotlivých domovů pro seniory.
Také sbírka pochoutek pro zvířátka v útulcích se nám postupně plní. 
Děkuji moc!

Prosím o zaplacení 110 Kč na kino (na výběr je nakonec Čertí brko, Grinch a Yetti).
Také prosím, aby děti nosily sešity a čtvrtky (hlavně A4).

7.12.
Vážení rodiče,
v pátek jsme s dětmi rozdělili hračky do krabic. Celkem jsme nabalili 7 větších krabic, které jsou již na sběrném místě a věřím, že brzy udělají dalším dětem velikou radost. Od Diakonie jsme dostali certifikát (uložím jej do fotogalerie společně s fotkou balíčků), nicméně obrovské poděkování patří také Vám, rodičům. Takže ještě jednou moc děkuji!
Z domova důchodců jsem bohužel neobdržela žádnou odpověď, pokud by se mi ještě podařilo s nimi spojit, určitě Vám to dám vědět.
Sešly se nám také nějaké pochoutky do útulku, začátkem příštího týdne bychom je taktéž mohli "vyexpedovat" :-).

Připomínám, že zítra píšeme test ze zeměpisné vlastivědy a v úterý bychom si napsali z geometrie (kolmice a rovnoběžky), prosím, ať si s sebou děti přinesou dvě pravítka (alespoň jedno s ryskou).

6.12.
Dnes se některé děti zúčastnily Miniplayback show. Děti byly opravdu báječné! 

5.12.
Zítra se učíme první, druhou a pravděpodobně pátou hodinu. Mezi tím proběhne soutěž Miniplayback show. Prosím tedy, aby měly děti učení určitě na první a potom pátou hodinu. Druhou máme matematiku, připravím pracovní listy.
Poté odpoledne, od 17 hodin, proběhne Miniplayback show pro rodiče, všichni jste srdečně zváni a děti Vaši podporu určitě také ocení :-).

3.12.
Milí rodiče,
dárečků pro děti se nám sešlo velké množství, za což moc děkuji!
Ráda bych Vás ještě poprosila, pokud byste měli doma ležet nějakou větší krabici od bot, případně kousek balícího papíru, budeme moc rádi :-). Balíčků uděláme ve středu několik. 
Vše se do krabic od bot bohužel však nevejde, zvláště rozměrnější hračky (v podmínkách této akce je, že by měly být krabice přibližně stejně velké - proto krabice od bot, aby některé dítě nedostalo krabici velkou a jiné malou). 
Pokud byste byli rádi, aby hračky, které se nám do krabic nevejdou, děti přinesly zpátky domů, mohou si je kdykoliv, samozřejmě, odnést. Napadla mě ještě možnost darovat zbylé hračky přímo do některého dětského domova, třeba někdy po Vánocích. Nechám na Vás a dětech a ještě jednou moc děkuji, že se vás tolik zapojilo!

V pátek, 7.12., se fotíme (jednotlivci, na kalendář). Prosím, děti, které se fotí, aby přinesly 200 Kč.

Na předvánoční pátek jsme dostali možnost jít po první nebo druhé hodině do kina na pohádku Čertí brko (případně jinou, pokud by některé děti již viděly). Ráno bychom si tedy rozdali dárečky, zazpívali, zamlsali a potom bychom šli společně s ostatními třídami do kina. Cena bude cca 110 Kč, upřesním.

2.12.
Do fotogalerie jsem přidala fotky z výletu na Karlštejn a ze školní akce Ornita.
V úterý, 4.12., píšeme test z přírodovědy.
Ve středu, 5.12., nás navštíví Mikuláš se svými pomocníky.
Ve čtvrtek se uskuteční Miniplayback show, na kterou jste srdečně zváni.
Všem přeji krásnou adventní neděli!:-)

29.11.
Prosím, připomínám úhradu platby za školu v přírodě, je potřeba zaplatit na účet školy zálohu 1500 Kč do zítra, tedy 30.11. Variabilní symbol mají děti v ŽK (Jiná sdělení). Zaplatit můžete samozřejmě rovnou celou částku (2500 Kč).

Dnešní výlet se vydařil, prohlédli jsme si spoustu krásných betlémů a nezmrzli jsme :-)! Během víkendu se můžete těšit na fotky.

26.11.
Dneska se nám ve škole objevily první "vlaštovky" k akci Krabice od bot, za což moc děkuji :).
Rodičům, kteří nemohli přijít na třídní schůzky:
Budeme se (záleží na každém, akce je zcela dobrovolná) účastnit akce "Krabice od bot". Děti mohou nosit drobné dárečky (hračky, kosmetiku, knížky, omalovánky apod.), které až shromáždíme, tak zabalíme do krabice od bot a odneseme na sběrné místo, odkud dárečky poputují do dětských domovů. Věci mohou být i lehce použité, ale prosím takové, které jsou ve stavu nových, přeci jen jsou to vánoční dárky.
Dále se celá škola účastní akce "Ježíškova vnoučata" (samozřejmě taktéž je zcela dobrovolná), která je obdobná, ale týká se opuštěných seniorů a dárečky bychom předali s dětmi, doufám, osobně v domově seniorů. Tyto dárečky, prosím, ať děti ještě nenosí, čekám na zprávu z domova.
Dnes děti projevily zájem také o zvířátka v útulcích, kam bychom mohli poslat nějaké pochoutky, ale nechám zcela na Vás, nějak se nám ty akce rozjely :-).

Velmi děkuji!


22.11.
Milí rodiče,

děkuji za včerejší účast na třídní schůzce. Pro rodiče, kteří nemohli dorazit, jsem založila novou záložku "Zápis z TS" (pod fotogalerií). Po rozkliknutí by se Vám měly zobrazit celé fotky, pokud by to zlobilo, případně byste měli jakékoliv dotazy, napište.

Na TS jsme se domluvili na akci "Krabice od bot" (samozřejmě není povinné, pouze kdo bude chtít), prosím tedy, od pondělí mohou děti nosit dárečky. Nakonec z nich uděláme dva a třeba i více balíčků pro děti z dětských domovů.

Stejně tak, a této akce se účastní celá škola, jsme se dohodli na akci "Ježíškova vnoučata", což je obdobná akce, která je však zaměřená na opuštěné seniory. Nejdříve však zkusím poptat nějaký domov pro seniory v okolí, kam bychom před Vánocemi dárečky přímo sami s dětmi mohli odnést.

20.11.
Prosím, pokud to bude možné, aby si děti na zítra přinesly nějakou stavebnici, se kterou budou pracovat v pracovních činnostech. Psala jsem všem rodičům sms, ale nejsem si jistá, zda všem zpráva dorazila.
Moc děkuji!

V pátek proběhly projektové dny, které se bezvadně vydařily, děti ve třídě vše zvládly a v ostatních třídách perfektně spolupracovaly.

Prosím, připomínám zaplacení 65 Kč na Ornitu, která děti čeká ve čtvrtek 4. vyučovací hodinu ve škole.

15.11.

Zítra, 16.11., máme projektový den, takže se neučíme (s sebou batůžek, pití a svačinu). Některé děti čeká zítra vystoupení s baladou Polednice a také uvádění tříd, které nás navštíví. Věřím však, že to krásně zvládnou. Moc děkuji také rodičům za nápady, knížky a pomoc dětem.

Příští týden ve středu, 21.11., nás čekají třídní schůzky, opět od 17.30 ve třídě.

V pondělí, 19.11., píšeme čtvrtletní práci z matematiky. Prosím, ať mají s sebou děti také pravítka s ryskou. V testu mohou být rovnoběžky, různoběžky a kolmice. Dále sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel do 10 tisíc, rozklad čísel, zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce. Prosím, dohlédněte, aby si děti zopakovaly písemné dělení (postupné, s tzv. "ocáskem"), pokaždé, když se k němu vrátíme, si některé děti nejsou postupem jisté.

Prosím moc, aby děti od pondělí nosily 65 Kč, ve čtvrtek, 4. hodinu, máme besedu - Ptáci na obzoru.

Prosím také o zaplacení zálohy na školu v přírodě, 1500 Kč, do konce listopadu. Doplatek, 1000 Kč, poté do 30.3. Variabilní symboly mají děti vlepené v ŽK (jiná sdělení).

Ohledně předvánočního výletu Vás děti určitě již informovaly, ale pro jistotu :-). 29.11. pojedeme na výlet na Karlštejn, kde nás čeká program s betlémy. Je to poměrně brzy, ale bohužel nebylo možné vyjednat pozdější, tedy více vánoční, termín. Děti nic neplatí, s sebou batůžek se svačinou a pitím, teplé oblečení a pláštěnku - i když doufejme, že spíše bude sněžit, než pršet. Sraz před školou v 7,45, plánovaný příjezd je kolem 12.30.

Na závěr méně příjemná zpráva, ale nutná, ve škole se vyskytly vši, prosím, mrkněte dětem do vlasů - i klukům.

Těším se na Vás ve středu! :-)

3.11.
V pondělí, 5.11. píšeme písemku z matematiky na rýsování kolmic (v učebnici jsme dělali stranu 29 a 35). Prosím, připomeňte dětem, aby si přinesly pravítka s ryskou.

26.10.
Přeji Vám hezké podzimní prázdniny! :-)

24.10.
V pátek děti dostanou variabilní symboly pro platbu školy v přírodě, prosím, neposílejte peníze dříve, paní hospodářka nemá platbu zatím jak spárovat s vašimi dětmi.

23.10.
Ve čtvrtek, 25.10., píšeme písemku z přírodovědy (horniny a nerosty, podnebí a počasí, sluneční soustava). Všechny děti také moc chválím za hezké zpracování projektu "Vesmír".
Ve čtvrtek a pátek budeme probírat geometrii - kolmice, bude tedy potřeba, aby měly všechny děti trojúhelník s ryskou.

22.10.
Připomínám, že v úterý, 23.10., píšeme v hudební výchově "poznávačku" dechových nástrojů. Děti je mají nalepené v sešitě.

Všechny děti chválím za bezvadné zvládnutí písemného dělení! :-)

19.10.

Dnes jsme v matematice psali písemku na písemné dělení. Několik dětí, kterým se písemka nepovedla, bude mít možnost si ji v pondělí opravit. Prosím tedy, ať procvičují (výpočty s čísly do tisíce). Látka je pro děti nová, jde tedy právě o procvičování.

Příští týden v pátek, 26.10., máme ve škole "den barev". Barvy pro letošní rok jsou "barvy republiky". Prosím, zkuste pomoci dětem najít na tento den oblečení v daných barvách. 

14.10.
V úterý, 16.10., budou všechny děti zkoušeny na planety Sluneční soustavy, také bude většina prezentovat svoje vypracování projektu (planety apod.). 

Dvěma dětem, které mají referát do hudební výchovy na tohle úterý, se posune termín prezentace o týden, budeme v čase hudebky na Šifře mistra Brailla. Ostatním termíny zůstávají (za týden budou tedy prezentovat 4 děti).


10.10.
Na 11.10. si mají děti opět přinést do školy materiály k projektu do přírodovědy. Téma je Sluneční soustava, každý dostal do dvojice bližší zadání (planety apod.). Někteří již mají hotovo - zítra třídě prezentují (bez prezentace na počítači), ostatní v hodině dodělávají.

Děti, které nepsaly v pondělí test ze zeměpisné vlastivědy, si jej dopíší 15.10.

Prosím, připomeňte dětem, že úkoly je potřeba nosit vždy na následující den, malinko bojujeme s jejich nošením hlavně na středu, kdy klasickou matematiku nemáme. Ve čtvrtek, kdy mají dostat další úkol, je pak během dne stíhám těžko opravit.

Připomínám, že 12.10., tj. v pátek, píšeme kraťoučký test na letopočty (století, tisíciletí).

8.10. 
- Vyhráli jsme 2. místo ve sběru, velmi děkuji za aktivitu dětí a pomoc rodičů!
- Koncem měsíce budeme v geometrii probírat kolmice, prosím, ať děti nosí trojúhelník s ryskou. 
- V týdnu začnu vybírat 60 Kč na školní akci, Šifru mistra Brailla, která se uskuteční během vyučování 16.10.
- Prosím také děti, které ještě nepřinesly do výtvarné výchovy čtvrtky (A3 či A4), o jejich přinesení.
 


Kontakt na TU:

Mgr. Dominika Andrlová

andrlova@zsmikulova.cz

Konzultační hodiny: 

vždy po předchozí telefonické domluvě v úterý 14.00 - 15.00

Ředitelna: 

226 805 742

Jídelna: 

jidelna@zsmikulova.cz

226 805 734 (7:00 - 11:00)

www.jidelna.cz